Yến Tiệc Thỏ Nướng


NPC Liên Quan : Bạch Tiên Sinh


Nội Dung
- Thỏ Nướng mở vào lúc 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 mỗi ngày.
- Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thỏ Nướng sẽ khác nhau:


Phần Thưởng
- Thu thập đủ 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng là hoàn thành 1 nhiệm vụ, nhân vật trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo.
- Hoàn thành và trả 1 nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh sẽ nhận được 5.000.000 EXP.