Tích Lũy Nạp Thẻ


❖TÀI KHOẢN NHẬN NẠP ATM và MOMO :

1.MB BANK: 7777234577777 - Chủ TK: Nguyễn Thị Thúy Lan

2.MOMO/ZALOPAY: 0966777074 - Chủ TK: Nguyễn Thị Thúy Lan

3.Tỉ Lệ Nạp Thẻ: 100k Thẻ = 200.000 Kim Phiếu (ATM/Momo Khuyến Mãi Thêm 20%)

Những Hóa Đơn Cao Sẽ Được Khuyến Mãi Thêm : 
- 5.000.000 VNĐ Khuyến Mãi Thêm 10%
- 10.000.000 VNĐ Khuyến Mãi Thêm 20%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               Tích Lũy Nạp Thẻ Được Quy Đổi Theo Số Kim Phiếu Đã Rút Và Được Cộng Dồn

Kim Phiếu

Tích Luỷ Nạp Nhận Quà

Tất Cả Vật Vẩm Đều Không Khoá

50.000

Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Đồng :
 Tăng Tốc Độ Di Chuyển 10%


1 Vũ Khí 76 Theo Hệ Phái

100.000

Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Bạc :
 Tăng Tốc Độ Di Chuyển 15 % -


2 Mật Tịch X20 theo hệ phái

200.000

Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Vàng :
Tăng Tốc Độ Di Chuyển 20%


1 Tiểu Định Hồn + 1 Đại Định Hồn

500.000

Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Bạch Kim:
Tăng Tốc Độ Di Chuyển 25%


5 Vủ Khí 76 Theo Hệ Phái
3 Mật Tịch X20 Theo Hệ Phái
2 TCL

1.000.000

Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Kim Cương:
Tăng Tốc Độ Di Chuyển 30 %


10 Vủ Khí 76 Theo Hệ Phái
2 TCL + 2 TMKL

2.000.000

Danh Hiệu Cao Thủ Môn Phái :
Tăng Tốc Độ Di Chuyển 35%


15 Vú Khí 76 Theo Hệ Phái
5 TCL + 5 TMKL

5.000.000

Danh Hiệu Sinh Ra Ở Vật Đích :
Tăng tốc độ di chuyển 20%
(kháng tất cả 30 + 5% Tốc độ xuất chiêu)

1 Mã Bài Vàng
16 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
10 TCL + 10 TMKL

10.000.000

Danh Hiệu Võ Lâm Chí Tôn :
Tăng tốc độ di chuyển 20%
( kháng tất cả 40 + 20 % Tốc độ xuất chiêu)

1 Mã Bài Cam
32 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
20TCL + 20 TMKL

15.000.000 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Địch : Tăng tốc độ di chuyển 20% ( kháng tất cả 50 + 25 % Tốc độ xuất chiêu) 16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
20TCL + 20 TMKL
20.000.000 Danh Hiệu Minh Chủ Võ Lâm : Tăng tốc độ di chuyển 20% ( kháng tất cả 60 + 30 % Tốc độ xuất chiêu) 32 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
40TCL + 40 TMKL
1 Mã Bài Đỏ

TẤT CẢ CÁC DANH HIỆU VĨNH VIỄN