Sự Kiện Giáng Sinh An Lành


Thông Tin Liên Quan : Cây Giáng Sinh (177/187) Tương Dương


Thời Gian Diễn Ra : 10/12/2021 - 10/01/2022

Trang Trí Cây Giáng Sinh


Trang Trí Bình Thường :
- Nhân Vật Nhận Được 300.000 EXP
- Khung Giờ Vàng Trang Trí : 11h00 đến 13h59, 21h00 đến 23h59
- Nhân Vật Trang Trí Trong Khung Giờ Vàng Sẽ Nhận Được 600.000 EXP
Trang Trị Đặc Biệt :
- Nhân Vật Tiêu Hao 5 Thiên Kiêu Lệnh Và Nhận Được 600.000 EXP
- Khung Giờ Vàng Trang Trí : 11h00 đến 13h59, 21h00 đến 23h59
- Nhân Vật Trang Trí Trong Khung Giờ Vàng Tiêu Hao 5 Thiên Kiêu Lệnh Và Nhận Được 900.000 EXP
Lưu Ý : Thời Gian Giãn Cách Mỗi Lần Trang Trí Là 30s, Mỗi Ngày Nhân Vật Trang Trí Tối Đa 30 Lần, Qua Ngày Mới Sẽ Reset Về 0