Sự Kiện 08/03


Thông Tin Sự Kiện 
Npc Liên Quan : Đại Sứ Hoạt Động ( giữa các thành thị )
- Nguyên Liệu Event Rơi Ở Các Hoạt Động Sau :
+ Mở Rương Vàng Địa Huyền Cung Nhận Được : Hoa Hồng + Tinh Dầu Hoa + Giấy Gói Hoa
+ Mở Rương Vàng Lương Sơn Bạc Nhận Được : Hoa Hồng + Tinh Dầu Hoa + Giấy Gói Hoa
+ Mở Rương Vàng Vạn Kiếm Trũng Nhận Được : Hoa Hồng + Tinh Dầu Hoa + Giấy Gói Hoa
+ Trồng Cây Bát Nhã Lớn Nhận Được : Hoa Hồng + Tinh Dầu Hoa + Giấy Gói Hoa
+ Dụng Cụ Gói Hoa = 200 Kim Phiếu Ở NPC Đại Sứ Hoạt Động
Công Thức Event : 
- Event 1 ( Sử Dụng Max 999 ): Hoa Hồng Đỏ = 5 Hoa Hồng + 5 Tinh Dầu Hoa + 1 Dụng Cụ Gói Hoa
- Event 2 ( Sử Dụng Max 999 ): Bó Hoa Hồng = Hoa Hồng Đỏ + Giấy Gói Hoa+ 1 Dụng Cụ Gói Hoa

 

- Event 3 ( Sử Dụng Max 999 ): Rương Hoa Hồng = 1 Hoa Hồng Đỏ + 1 Bó Hoa Hồng + 1 Dụng Cụ Gói Hoa + 30 Vàng

Phần Thưởng : ( Tất Cả Các Phần Thưởng Không Khóa )

Hoa Hồng Đỏ
EXP Cố Định : 3m
( Phần Thưởng Sử Dụng 999 :
10 Hộp Mật Tịch Siêu Cấp )
Bó Hoa Hồng
EXP Cố Định : 5m
( Phần Thưởng Sử Dụng 999 :
1 Tiểu Định Hồn + 1 Đại Định Hồn )
Rương Hoa Hồng
EXP Cố Định : 7m
( Phần Thưởng Sử Dụng 999 :
2 Tiểu Định Hồn + 2 Đại Định Hồn )
x1 Bùa 12 x1 Thiên Thạch Tinh Thạch x1 Bát Nhã Lớn
x1 Bùa 13 x1 Trứng Linh Thú Cao x1 Bùa 12
x1 Bùa 14 x1 Mật Tịch x20 x1 Bùa 13
x1 Bùa 15 4m EXP x1 Bùa 14
x1 Bát Nhã Lớn 5m EXP x1 Bùa 15
x1 Cây Tứ Linh 6m EXP 30 Ma Tinh
x1 Hạt Giống x20 Ma Tinh 4m EXP
x1 Bát Nhã Nhỏ x1 Bùa 12 5m EXP
2m EXP x1 Bùa 13 6m EXP
3m EXP x1 Bùa 14 x50 Bánh Bột Vàng
4m EXP x1 Bùa 15 x50 Tây Bắc Vọng
x10 Ma Tinh x1 Bát Nhã Lớn x50 Minh Nguyệt Dạ
x1 Quân Công Huy Hoàng x1 Cây Tứ Linh x1 Thiên Thạch Tinh Thạch
x50 Bánh Bột Vàng x1 Hạt Giống x1 Trứng Linh Thú Cao
x50 Tây Bắc Vọng x1 Bát Nhã Nhỏ x1 Mật Tịch x20
x50 Minh Nguyệt Dạ x50 Bánh Bột Vàng  
  x50 Tây Bắc Vọng  
  x50 Minh Nguyệt Dạ  
  x1 Quân Công Huy Hoàng  
Phần Thưởng Sử Dụng Max 3 Event : 1 Lăng Ba Vi Bộ Toàn Tập

Lưu Ý : Nhân Vật Khi Sử Dụng Event Đạt 4 Tỷ Exp Cần Phải Tăng Cấp Nếu Không Sẽ Bị Mất Exp Khi Sử Dụng Tiếp. Ae Tham Gia Event Chú Ý Nhé, Trường Hợp Bị Mất Exp Khi Sử Dụng Event Sẽ Không Được Hỗ Trợ Lại