Nâng cấp trang bị máy chủ Tiên Phụng


1. Nâng cấp trang bị bạch kim viêm đế ( nhân vật cần tạo khóa rương ở npc Thủ Khố trước khi nâng cấp )
==> Npc liên quan : Học trò thợ rèn lưu ( 175/182 ) Tương Dương


==> Nâng cấp trang bị Viêm Đế thành Thiên Chi Viêm Đế ( tỉ lệ thành công 100% )
Nhân vật cần 1 trang bị Viêm Đế + 9 + 15 Mảnh Bạch Kim + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( 999 vàng ) + 300 vàng


==> Nâng cấp trang bị Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế ( tỉ lệ thành công 100% )
Nhân vật cần 1 trang bị Thiên Chi Viêm Đế + 13 + 68 Mảnh Bạch Kim + 199 Thiên Thạch Tinh Thạch + 3999 vàng.


2. Nâng cấp trang bị Long Đằng - Phụng Vũ 
==>Npc liên quan : Thương Nhân Bảo Rương ( ở giữa các thành thị )


==> Nhân vật cần : 1 TCL + 1 TMKL + 200 vàng để đổi 1 món trang bị tương ứng ở hình dưới


3. Nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt
==> Npc liên quan : Thương Nhân Bảo Rương ( giữa các thành thị )


==> Nhân vật cần 1 TCL + 1 TMKL + 200 vàng để đổi 1 món Hạo Nguyệt tương ứng ( áo hoặc quần hoặc nón )
==> Nhân vật cần 2 TCL + 2 TMKL + 300 vàng để đổi 1 ngọc Hạo Nguyệt tự chọn 
==> Nhân vật cần 3 TCL + 3 TMKL + 400 vàng để đổi 1 Vũ Khí Hạo Nguyệt .


4. LƯU Ý : 
==> Nhân vật cần chọn đúng trang bị để đổi , nếu đổi nhầm sẽ không đổi lại được trang bị khác !

5. Nâng cấp mật tịch
==> Npc liên quan : Thương Nhân Bảo Rương ( giữa các thành thị )


==> Nhân vật cần 5 quyển Mật Tịch x15 ( chưa luyện ) theo hệ phái + 50 TKL để nâng cấp và ngẫu nhiên nhận được 1 quyển Mật Tịch x20 theo hệ phái