Một Số Thông Tin Cần Biết Tại Máy Chủ Hào Kiệt


1. Ngày Đầu Tiên Open Sẽ Không Mở Các Hoạt Động Sau :
- Lương Sơn Bạc
- Địa Huyên Cung
- Vạn Kiếm Trũng
- Chiến Trường 
- Tài Nguyên Chiến
- Thiên Môn Trận

2. Ngày 09/07 Sẽ Mở Các Hoạt Động Sau :
- Chiến Trường 
- Tài Nguyên Chiến
- Thiên Môn Trận

3. Ngày 10/07 Sẽ Mở Các Hoạt Động Sau :
- Lương Sơn Bạc
- Địa Huyên Cung
- Vạn Kiếm Trũng

4. Ngày Chủ Nhật sau Open 1 ngày, Nên Ae Hãy Đến Đánh Giá Quân Hàm Tại Npc Đi Chiến Trường Xong Rồi Hãy Nhận Thưởng Ở Tiêu Viễn Lâu Để Tránh Bị Trừ Điểm Công Trạng .

5. Phó Bản Lương Sơn Bạc Yêu Cầu Cấp 80 Tham Gia 25 Lần/ 1 Ngày.
- Nhân vật tham gia 5 lần đầu tiên sẽ nhận được kinh nghiệm, từ lần thứ 6 đến 25 sẽ không nhận được kinh nghiệm.

6. Phó Bản Địa Huyền Cung Yêu Cầu Cấp 80Tham Gia 25 Lần/ 1 Ngày.
- Nhân vật tham gia 5 lần đầu tiên sẽ nhận được kinh nghiệm, từ lần thứ 6 đến 25 sẽ không nhận được kinh nghiệm.

7. Phó Bản Vạn Kiếm Trũng Yêu Cầu Cấp 80Tham Gia 25 Lần/ 1 Ngày.
- Nhân vật tham gia 5 lần đầu tiên sẽ nhận được kinh nghiệm, từ lần thứ 6 đến 25 sẽ không nhận được kinh nghiệm.

8. Tham gia Thái Hư tối đa 6 lần/1 ngày, nhân vật tham gia 6 lần sẽ nhận được thưởng 6 lần tại NPC


Dòng thưởng 6 lần tham gia nếu nhân vật không nhận, qua 23h59 ngày đó sẽ bị mất và không được nhận lại .

9. Tham gia Tàng kiếm tối đa 5 lần/1 ngày, nhân vật tham gia 5 lần sẽ nhận được thưởng 5 lần tại NPC


Dòng thưởng 5 lần tham gia nếu nhân vật không nhận, qua 23h59 ngày đó sẽ bị mất và không được nhận lại .

10. Cướp cây Bát Nhã Lớn yêu cầu cấp 75, điều kiện nhặt túi của người khác cần cấp 75 và phải bật PK

11. Tham gia chiến trường yêu cầu 76 trở lên

12. Tại bản đồ Tài Nguyên Chiến, ae sẽ tự do tham chiến admin không can thiệp ở bản đồ này. Nhưng cần lưu ý điều này : " không tạo góc lag và không dùng VĐK chặn đường "

13. Tham gia chiến trường sẽ bị cấm thổ địa phù, nhân vật dùng thổ địa phù sẽ bị nhốt tại Đảo Hoang, cấm post điểm chiến trường, góc lag và 5 độc chạy theo xdame.

14. Nhân vật cày Thiên Cang Lệnh ở các hoạt động sau :
- Lương Sơn Bạc
- Săn Boss Nam Thành Đô
- Đào Kho Báu
- Hái Hoa Đăng

15. Nhân vật cày Thiên Môn Kim Lệnh ở các hoạt động sau :
- Địa Huyền Cung
- Săn Boss Nam Thành Đô
- Đào Kho Báu
- Hái Hoa Đăng

16. Nhân cày Uẩn Linh 4,5,6 ở các hoạt động sau :
- Đào Kho Báu
- Săn Boss Nam Thành Đô
- Hái Hoa Đăng

17. Nhân vật cày Mảnh Bạch Kim ở các hoạt động sau :
- Đào Kho Báu
- Cây Huy Hoàng
- Hái Hoa Đăng

18. Nhân vật cày Tẩy Tâm 3 - Luyện Lô 3 ở các hoạt động sau :
- Đào Kho Báu
- Cây Huy Hoàng
- Boss Nam Thành Đô

19. Nhân vật cày Vàng ở các hoạt động sau :
- Trồng Bát Nhã Lớn 
- Tàng Kiếm Sơn Trang ( VMN nhặt rương tinh chế như bản VNG )
- Đào Kho Báu kiếm Hòa Thị Bích

20. Nhân vật cày Kim Xà 3 :
- Mở Rương Vàng Địa Huyền Cung
- Mở Rương Vàng Vạn Kiếm Trũng
- Mở Rương Vàng Lương Sơn Bạc

21. Nhân vật cày Băng Tinh Thạch :
- Mở Bạc Vàng Địa Huyền Cung
- Mở Bạc Vàng Vạn Kiếm Trũng
- Mở Bạc Vàng Lương Sơn Bạc

22. Trang bị nâng cấp tại máy chủ Hào Kiệt :
- Nâng cấp Diệu Dương ở Npc Thương Nhân Bảo Rương ( tại Npc có thông báo nguyên liệu nâng cấp )
- Nâng cấp Bạch Kim Viêm Đế ở Npc Học Trò Thợ Rèn Lưu ( tại Npc có thông báo nguyên liệu nâng cấp )
- Nâng cấp Ngự Long Tướng - Soái ở Npc Học Trò Thợ Rèn Lưu ( tại Npc có thông báo nguyên liệu nâng cấp )
- Trang bị Thương Ưng Tướng _ Soái ( chưa mở nâng cấp, chỉ có tại Đua Top Công Trạng )

23. Nhân vật không tham gia chiến trường, tài nguyên chiến, thiên môn trận sẽ không được hỗ trợ nhận thưởng.

24. Nhân vật tham gia chiến trường , tài nguyên chiến, thiên môn trận, tiêu viễn lâu nếu nhận nhầm quân công hoặc dùng auto không nhận bằng quân công thì sẽ được hỗ trợ lại 80% công trạng ( tính bằng nhận quân công vinh dự ).

25. Nhân vật cày công trạng ở các hoạt động sau :
- Tiêu Viễn Lâu
- Chiến Trường
- Tài Nguyên Chiến
- Thiên Môn Trận
- Nộp Bát Quái Ở Npc Thần Du Chân Nhân
- Ăn Nữ Oa Bảo Hạp
- Ăn Ngôi Sao May Mắn
- Trồng Cây Tứ Linh
- Nhận Thưởng Tích Lũy Online

26. Nhân vật lưu ý các vật phẩm bán shop đều không thể lấy lại được , ae lúc bán chú ý bán nhầm nha, để ý mấy cuốn mật tịch ae nha, luyện lên cao mà bán đi thì tiếc lắm á