Hoạt Động Nộp Quân Dụng Và Nộp Trái Cây


1. Hoạt Động Nộp Quân Dụng
NPC Liên Quan : 
Thương Nhân Thần Bí
 (185/176) Biện Kinh

 Thời Gian :

-Thời Gian Train : 19h đến 24h Thứ 6 và Thứ 7 hằng tuần.

-Thời Gian Nộp : Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần.

 Phần Thưởng :

-Nhận vật nhận được 3.900.000 EXP mỗi lần nộp.

-Nhận phần thưởng nộp 30 lần :  nếu nhân vật nộp đủ 30 lần/ngày sẽ nhận được 33.000.000 EXP 
2. Hoạt Động Nộp Trái Cây
NPC Nộp Trái Cây : Đường Minh Thành ( 180/185 ) Tuyền Châu

Phần Thưởng :
+ Nộp một loại trái cây gồm 10 quả, nhân vật nhận được 500,000 EXP.
+ Phần thưởng nộp xong tất cả 20 loại trái cây, nhân vật nhận được 120,000,000 EXP