HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT MÁY CHỦ MỚI HÀO KIỆT

STT

Tên Hoạt Động

Thời gian

Địa điểm

Phần thưởng

1

Boss Hoàng Kim

- 13h00 Bắc Lục Lâm
- 18h00 Thương Thần
- 23h00 Lãnh Hương Lăng

Hệ Thống Thông Báo

Tối đa 10.000.000 EXP và vủ khí 76 chưa giám định

2

Cây Huy Hoàng

12h30~12h40

17h30~17h40


21h30~21h40

Tây Thành Đô

Cây nhỏ: 3.000.000 EXP, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Cây vừa: 4.000.000 EXP, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Cây lớn: 5.000.000 EXP, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

3

Đào Kho Báu

Cả Ngày
(50 lần/ 1 ngày)

Hạnh Hoa Thôn

Rương Tiểu: 3.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Trung: 4.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đại: 5.000.000 EXP Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

4

Boss Thế Giới

21h15

Nam Thành Đô

Boss chính 30.000.000 EXPcho những ai tham gia
Boss Phụ 10.000.000 EXP cho những ai tham gia
Rương Vàng Đại Chiến
Rương Bạc

5 Vượt Ải Lương Sơn Bạc Cả Ngày
( 25 lần/1 ngày )

 
Thái Bảo Đới Tông
Có Vượt Nhanh

55.000.000 EXP + Rương Lương Sơn Bạc

7 Vượt Ải Địa Huyền Cung Cả Ngày
( 25 lần/1 ngày )

 
Vân Hi Hòa
Có Vượt Nhanh
49.000.000 EXP + Rương Địa Huyền Cung
8 Vượt Ải Vạn Kiếm Trũng Cả Ngày
( 25 lần/1 ngày )

 
Hắc Tổng Quản
Có Vượt Nhanh
22.000.000 EXP + Rương Vạn Kiếm Trũng
9 Hái Hoa Đăng 13h45h 16h45h và 21h45h
(15 lần/ ngày)
Linh Bảo Sơn

Hoa Đăng Nhỏ : 3 Triệu EXP- 50 Danh Vọng - 50 Sư Môn

Hoa Đăng Lớn : 10  Triệu EXP + 1 Vật Phẩm Ngẫu Nhiên

10  Nhiệm Vụ Hằng Ngày Cả Ngày

NPC Đại Sứ 

Hoạt Động

Danh Hiệu : Nông Dân Cần Mẩn + 20 Bí Mật Tàng Bảo Đồ 
11 Nộp Trái Cây
Cả Ngày
NPC Đường Minh Thành EXP
12  Nộp Quân Dụng Thứ 6,7, CN
 
NPC Thương Nhân Thần Bí EXP

 

 

Phần Thưởng Đào Kho Báu :
- Rương Tiểu Exp Cố Định 3.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 50 Danh Vong 50 Sư Môn
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Quân Công Huy Hoàng
2 Ma Đao Thạch 1
1 Ma Đao Thạch 2
10 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
Uẩn Linh 4
Luyện Lô 2,3
Tẩy Tâm 2,3
1 Mảnh Bạch Kim
- Rương Trung Exp Cố Định 4.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 150 Danh Vong 150 Sư Môn
1 Quân Công Huy Hoàng
5 Ma Đao Thach 3
1 Vé Tiểu Ý Vàng
20 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Cường Hoá Quyễn 12
Uẩn Linh 4,5
Luyện Lô 2,3
Tẩy Tâm 2,3
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Thien Thạch Linh Thach
2 Mảnh Bạch Kim
- Rương Đại Exp Cố Định 5.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 200 Danh Vong 200 Sư Môn
1 Quân Công Huy Hoàng
10 Ma Đao Thach 3
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Hoà Thị Bích
30 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Thien Thạch Linh Thach
Tẩy Tâm 2,3
Luyện Lô 2,3
3 Mảnh Bạch Kim
1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Tiểu Định hồn
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Đại Định Hồn
Cây Huy Hoàng
-Cây Nhỏ Exp Cố Định 3.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng 
20 Tây Bắc Vọng
20 Banh Bột Vàng
20 Minh Nguyệt Dạ
1 Mảnh Bạch Kim
10 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Du Hiệp
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
- Cây Trung Exp Cố Định 4.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
2 Mảnh Bạch Kim
20 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Ưng Dương
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Trứng Linh Thú Trung
1 Băng Thạch
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Vé Tiểu Ý Vàng
- Cây Lớn Exp Cố Định 5.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng
10 Ma Đao Thạch 1
10 Ma Đao Thạch 2
10 Ma Đao Thạch 3
5 Mảnh Bạch Kim
30 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Chiến Cuồng
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Trứng Linh Thú Trung
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Băng Thạch
1 Trứng Linh Thú Cao
Boss Thế Giới ( Đông Phương Bất Bại Ở NAM Thành Đô)
- Rương Bạc
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
10 Ma Đao Thạch 1
5 Ma Đao Thạch 2
20 Ma Tinh
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
5Trứng Linh Thú Sơ
3 Trứng Linh Thú Trung
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
3 Cường Hoá Quyển 12
2 Cường Hoá Quyển 13
- Rương Đại Chiến
1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Đại Định Hồn
1 Tiểu Định Hồn
2 Uẩn Linh 5
1 Uẩn Linh 6
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
500 Ma Tinh
100 Tẩy Tâm 3
100 Luyện Lô 3
 
Boss Chiến Trường
- Rương Bạc
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
20 Ma Tinh
1 Mật Tịch x20 Ngẫu Nhiên
5 Ma Đao Thach 1
5 Ma Đao Thach 2
5 Ma Đao Thach 3
2 Quân Công Huy Hoàng
2 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
- Rương Vàng Vủ Khí 76 Ngẫu Nhiên
50 Ma Tinh
5 Vé Tiểu Ý Vàng
2 Mật Tịch x20 Ngẫu Nhiên
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Thiên Thạch Linh Thạch
2 Quân Công Vinh Dự
5 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Tiểu Định Hồn
1 Đại Định Hồn
1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh

- Hoa Đăng Nhỏ 
Mặc Định 3 Triệu EXP- 50 Danh Vọng - 50 Sư Môn
- Hoa Đăng Lớn
Mặc Định 10 Triệu EXP
1 Quân Công Huy Hoàng
10 Ma Đao Thach 3
1 Hoà Thị Bích
30 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Sách Pet 4
1 Sách Pet 3
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Thien Thạch Linh Thach
3 Mảnh Bạch Kim
1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Tiểu Định hồn
1 Đại Định Hồn