HỔ TRỢ TÂN THỦ VÀ LỘ TRÌNH SEVER MỚI PHỤNG VŨ


1 Hổ Trợ Tân Thủ

✔️ Tăng cấp 73. Full Skill Môn Phái

✔️ Tặng 3k Danh Vọng + 4k Sư Môn 

✔️ Tặng 1 Bộ Viêm Đế + 9 , Vủ Khí Và NgọcCửu Châu +9

✔️ Tặng 1 Thần Hành Bảo Điển

✔️ Tặng 1 Cánh Bay Siêu Hot  (Tốc Độ 120%)

✔️ Tặng 3 Mật Tịch x15 Nhận Hằng Ngày

✔️ Tặng Full Yếu Quyết Nhận Hằng Ngày

✔️ Tặng 1 Bộ Trang Bị Đô Thống + 9

Tặng Code OPEN

✔️ 99 Bát Nhã Nhỏ

✔️ 99 Túi Hạt Giống

✔️ 5 Vé Tiểu Y Vàng

✔️ 5 Đại Nhân Sâm

✔️ 10 Tu Chân Yếu Quyết

2 Thăng Cấp Nhận Trang Bị

Thăng Cấp Nhận Trang Bị
Quà cấp 75 1 cặp Đông Phương Long Châu ( Giao Dịch Được )
Quà cấp 80 Mã Bài Bạc +Nhận 1 mật tịch X20 theo hệ phái ( khoá )
Quà cấp 85 Nhận được 1 vũ khí 86 Random theo hệ phái
Quà cấp 90 Nhận 3 mật tịch X20 theo hệ phái
Quà Cấp 91 2 Tàng Kiếm kim ấn ( Giao Dịch Được )
Quà cấp 92 2 Tàng Kiếm Kỳ Thạch ( Giao Dịch Được )
Quà cấp 94 2 Tàng Kiếm Bảo Châu ( Giao Dịch Được )
Quà cấp 96 1 Nón Hạo Nguyệt +9
Quà cấp 97 1 Áo Hạo Nguyệt +9
Quà cấp 98 1 Quần Hạo Nguyệt +9
Quà cấp 99 1 Vủ Khí Hạo Nguyệt + 9
Cập Nhật Sau ....

Sự Kiện InGame

STT

Tên Hoạt Động

Thời gian

Địa điểm

Phần thưởng

1

Boss Hoàng Kim

Cả Ngày

Ngoài Thành

Tối đa 10.000.000 EXP và vủ khí 76 chưa giám định

2

Cây Huy Hoàng

12h30~12h40

17h30~17h40


21h30~21h40

Tây Thành Đô

Cây nhỏ: 3.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Cây vừa: 4.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Cây lớn: 5.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

3

Đào Kho Báu

Cả Ngày(50 lần/ 1 ngày)

Hạnh Hoa Thôn

Rương Tiểu: 3.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Trung: 4.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đại: 5.000.000 EXP Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

4

Boss Thế Giới

21h15

Tây Thành Đô

Boss chính 30.000.000 EXPcho những ai tham gia
Boss Phụ 10.000.000 EXP cho những ai tham gia
Rương Vàng :vủ khí 76 chưa giám định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Rương Bạc:Vủ khí 76 chưa giám định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

5

Boss Chiến Trường

15h – 16h
20h-21h

Chiến Trường Chính

Rương Vàng :10.000.000 EXP, 200 Vàng, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Rương Bạc:5.000.000 EXP, 50 Vàng, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

5 Tụ Bảo Bồn Cả Ngày(50 lần/ 1 ngày) Tương Dương 3.000.000 EXP Và 1 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

 

 

4 Hoạt Động Trong Game

- Ngày Đầu Tiên 

TT

Tên Hoạt Động

Thời gian

Địa điểm

Phần Thưởng

1

Trồng Cây Trong Thành
( Hạt Giống Và Bát Nhã Nhỏ )_

Cả Ngày

Biện Kinh 
Tuyền Châu
Thành Đô

Exp + Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

2

Trồng cây Ngoài Thành

(Cây Bát Nhã Lớn,Cây Tứ Linh)

Cả Ngày

Tây Thành Đô
Bắc Tuyền Ch

Exp + Vàng 

3

Thái Hư

Cả Ngày

Thần Du Chân Nhân


Exp + Danh Vọng Sư Môn
Vòng Thái Hư
Tham Gia 6 lần 1 ngày
Có Vượt Ải Nhanh

4

Tàng Kiếm

Cả Ngày

Sứ Giả Tàng Kiếm


Tham Gia 7 lần 1 ngày
Vàng + Exp

5

Nộp Quân Dụng

21h-24h Thứ 6, 7 Và Chủ Nhật

Thương Nhân Thần Bí Biện Kinh

Exp + Trái Cây
30 lần  x240 Quân Dụng

 

- Ngày Tiếp Theo

TT

Tên Hoạt Động

Thời gian

Địa điểm

Phần Thưởng

1


Tất Cả Hoạt Động Ngày Đầu

----------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

2

Chiến Trường Pháo

14h-15h
19h-20h

Tống Liêu

Exp
Công Trạng

3

Chiến Trường Chính

15h-16h
20h-21h

Tống Liêu

Exp
Công Trạng

4

Tài Nguyên Chiến

Cả Ngày

Tư Mã Chấn Nguyên


Exp
Công Trạng

5

Sat Thủ Đường

12h30-13h30

Nam Nhân Thần Bí 
Trúc Ti Động Tầng 2


Exp
Trái Cây

6 Vượt Ải Ngoài Giờ Chiến Trường Khu Vực Phó Bản EXP và Nhiều Phần Thưởng Khác

 

5 Giới Hạn Trang Bị

⚠️ Trang Bị Tàng Kiếm 8x, Đông Phương Long Châu

⚠️ Trang Bị Bạch Kim Viêm Đế

⚠️ Trang Bị Hạo Nguyệt

⚠️ Vũ Khí Giám Định -15  %

⚠️ Trang Bị Cửu Châu