Cây Mai Chúc Tết

 

 

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN : (176/187) Tương Dương

 


- 1 Ngày Sử Dụng Được 50 Lần
- Tiêu Hao 20 TKL /1 Lần Sử Dụng 
- Phần Thưởng Khi Hoàn Thành 50 Lần/1Ngày : 50.000.000 Kinh Nghiệm

 

Phần Thưởng
Nhân vật nhận được mặc định 3.000.000 EXP/1 lần sử dụng
50.000.000 EXP
Quân Công Huy Hoàng
Thiên Thạch Linh Thạch
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
Bao Mảnh Thiên Thạch
Bao Thiên Thạch
Bùa + 12
Bùa +13
Tiểu Định Hồn
Đại Định Hồn
Thiên Cang Lệnh
Thiên Môn Kim Lệnh
50 Mảnh Thiên Cang Lệnh
100 Mảnh Thiên Cang Lệnh
200 Mảnh Thiên Cang Lệnh
10 Mảnh Thiên Môn
20 Mảnh Thiên Môn
50 Mảnh Thiên Môn
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn
Tinh Hoa Uẩn Linh 4
Tinh Hoa Uẩn Linh 5
Ma Tinh 50
Vé Tiểu Ý Vàng
Trứng Linh Thú Cao
Trứng Linh Thú Trung
Tẩy Tuỷ Đơn
Cay Bát Nhã Lớn
Mảnh Bạch Kim
Uyên Ương Ti Bạc
Thủy Hoàng Bí Chiếu
Lục Lâm Yên Lang